จงรักภักดี ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละ
ผู้บังคับหน่วย
    
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายกำลังพล
 
ฝ่ายการข่าว  
 ฝ่ายยุทธการ
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 
 
ฝ่ายกิจการพลเรือน 
 
ฝ่ายโครงการ งบประมาณ 
  ฝ่ายการเงิน
 แผนกประวัติฯ    
  ฝ่ายอนุศาสนาจารย์
 หมวดดุริยางค์


  
                                     
เกี่ยวกับเรา
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  ประวัติจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
  ประวัติค่ายประเสริฐสงคราม
  พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม
  อดีตผู้บังคับการ
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  ทำเนียบบุคลากรภายใน
  ติดต่อเรา 
หน่วยงานขึ้นตรง
กองร้อยทหารสารวัตรจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (ไม่มี)
สนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม (ไม่มี)
เว็บไซต์หน่วยทหาร
  กองพลทหารราบที่ 6
  กรมทหารราบที่ 16
  ร.16 พัน 2
  ร.16 พัน.3
  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106
  กองพันทหารสื่อสารที่ 6
  กองร้อยบิน พล.ร.6
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2551
ประวัติค่ายประเสริฐสงคราม

 

ประวัติค่ายประเสริฐสงคราม


         ค่ายประเสริฐสงคราม ขนานนามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม  อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๑๐ จังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปี พ.ศ.๒๔๗๖ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๑๐  พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม  ได้พัฒนาหน่วยให้เจริญรุ่งเรือง  ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีระเบียบวินัยอย่างดียิ่ง   และประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กับได้พัฒนาความเจริญในท้องถิ่นโดยร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมือง  ปลูกฝังความสามัคคี สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทุกฝ่าย  ทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น  จึงได้รับการเคารพยกย่องนับถือจากทหารและประชาชนให้เป็นบุคคลตัวอย่างในสมัยนั้น พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒  ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติ  เป็นอเนกประการ  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ  จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อค่ายทหารว่า     “ค่ายประเสริฐสงคราม ”   ตามประกาศกองทัพบก  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน   ๒๕๒๙ ค่ายประเสริฐสงคราม  มีเนื้อที่   ๑,๒๕๔ ไร่  ตั้งอยู่ที่ บ.ท่านคร  ต.เหนือเมือง   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด      ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยทหาร ๓ หน่วย คือ   จทบ.ร.อ. ,ร.๑๖  พัน.๑และ   ร้อย.บ.พล.ร.๖
เหตุผลสำคัญในการขอพระราชทานนามค่าย  เพื่อสดุดีเกียรติคุณ  พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม  ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติเป็นอเนกประการ

Themes Design By Websurin