จงรักภักดี ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละ
ผู้บังคับหน่วย
    
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
เกี่ยวกับเรา
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  ประวัติจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
  ประวัติค่ายประเสริฐสงคราม
  พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม
  อดีตผู้บังคับการ
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  ทำเนียบบุคลากรภายใน
  ติดต่อเรา 
เว็บไซต์หน่วยทหาร
  กองพลทหารราบที่ 6
  กรมทหารราบที่ 16
  ร.16 พัน 2
  ร.16 พัน.3
  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106
  กองพันทหารสื่อสารที่ 6
  กองร้อยบิน พล.ร.6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  มณฑลทหารบกที่ 22
  กองทัพภาคที่ 2

 กองทัพบก
  เครือข่ายภายในกองทัพบก

        
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงกลาโหม
         พ.ศ.2551-2554

  เล่มที่ 1              เล่มที่ 2

  พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  คำสั่ง ทบ.
  รวมคำสั่งเกี่ยวกับทหาร
  ราชองครักษ์เวร
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
  ตรวจสอบ อทบ.กู้
 

หน่วยงานขึ้นตรง
กองร้อยทหารสารวัตรจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (ไม่มี)
สนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม (ไม่มี)
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 83 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2551
ประวัติค่ายประเสริฐสงคราม

 

ประวัติค่ายประเสริฐสงคราม


         ค่ายประเสริฐสงคราม ขนานนามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม  อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๑๐ จังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปี พ.ศ.๒๔๗๖ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๑๐  พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม  ได้พัฒนาหน่วยให้เจริญรุ่งเรือง  ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีระเบียบวินัยอย่างดียิ่ง   และประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กับได้พัฒนาความเจริญในท้องถิ่นโดยร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมือง  ปลูกฝังความสามัคคี สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทุกฝ่าย  ทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น  จึงได้รับการเคารพยกย่องนับถือจากทหารและประชาชนให้เป็นบุคคลตัวอย่างในสมัยนั้น พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒  ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติ  เป็นอเนกประการ  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ  จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อค่ายทหารว่า     “ค่ายประเสริฐสงคราม ”   ตามประกาศกองทัพบก  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน   ๒๕๒๙ ค่ายประเสริฐสงคราม  มีเนื้อที่   ๑,๒๕๔ ไร่  ตั้งอยู่ที่ บ.ท่านคร  ต.เหนือเมือง   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด      ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยทหาร ๓ หน่วย คือ   จทบ.ร.อ. ,ร.๑๖  พัน.๑และ   ร้อย.บ.พล.ร.๖
เหตุผลสำคัญในการขอพระราชทานนามค่าย  เพื่อสดุดีเกียรติคุณ  พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม  ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติเป็นอเนกประการ

Themes Design By Websurin